Parenteel van Meerten (van Piggelen) JACOBS


 
I.1    Meerten (Maarten) (van Piggelen) JACOBS, overleden. Veel van de informatie over de familie lijn van "van Piggelen" is afkomstig van Liane en Suzanne van Piggelen.
Voor info hierover email naar r.piggelen@planet.nl

Soldaat in het garnizoen te Breda.
Gehuwd met Ariaentje DUVAL, overleden. Het is niet helemaal zeker dat hij de vader van de oudst bekende voorvader is. Dat komt omdat de naam van Piggelen in 1720 zomaar uit de lucht komt vallen (in de archieven, dan).
Het uitzoeken van de doopdatum van Simon van Piggelen bleek nogal moeilijk. Hij is namelijk niet als Simon van Piggelen gedoopt. Uiteindelijk hebben we op deze vraag toch een mogelijk antwoord gevonden. In 1739 overleed de broer van Simon, waarna diens weduwe een voogd moest aanstellen voor hun minderjarige dochter Jacoba. Zij koos haar schoonmoeder als mede-voogd. In de voogdijakte wordt de schoonmoeder "Ariaentje van Piggelen" genoemd. We besloten dus, met behulp van de 19de-eeuwse indices op de Utrechtse doopboeken, die ook de Rooms-Katholieke dopen bevatten, alle dopen rond 1700 na te gaan, op zoek naar een Ariaentje met twee zonen, Simon en Jacobus. Na lang zoeken vonden we een gezin dat aan die voorwaarden voldeed, het gezin Maarten Jacobs en Ariaentje Jacobs Duval. Alleen, één zoon werd Rooms-Katholiek gedoopt, de andere Nederlands-Hervormd. De vraag blijft dus of Maarten Jacobs inderdaad de oudst bekende voorvader is van de familie van Piggelen, maar het lijkt wel een verantwoorde aanname.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon (Zimon) van PIGGELEN (zie II.1).
   2.  Jacobus (van Piggelen) (zie II.6).

II.1    Simon (Zimon) van PIGGELEN, gedoopt (Gereformeerd) op 03-03-1700, overleden op 12-06-1766 te Utrecht op 66-jarige leeftijd, begraven op 12-06-1766 te Utrecht, op het Buurkerkhof. Adres: Brautsteeg. Adres bij de Tolsteeghpoort, Twijnstraat. Zoon van Meerten (Maarten) (van Piggelen) JACOBS (zie I.1) en Ariaentje DUVAL.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 09-07-1720 te Utrecht (Catharijnekerk) (getuige(n): De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid.). Gereformeerde kerk met Maria POORTMAN, 24 jaar oud, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 07-06-1696, begraven op 05-12-1746 te Utrecht op 50-jarige leeftijd. Op het Nicolaïkerkhof door de aalmoesenierskamer begraven. De familie woont dan in de Groot Elisteeg. Maria woont op het Nicolaïkerkhof. Dochter van Frans Claesz POORTMAN en Jannigje HENDRIKS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 28-03-1747 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds W.J. Grammé met Sara (Zara) SNOECK, geboren te Utrecht, overleden op 07-06-1748 te Utrecht. Bewijs van overlijden, door groefbidder opgetekend: den 7 junij 1748 in de grootelisteeg is overleden Zara Snoeck huijsvrouw van Zimon van Piggelen en laat na twee onmondige kinderen een soon en een dogter begraven den 12 dito in de Nicolaaskerk.
Utrecht 18 juni 1748: Geeft ootmoedelijk te kennen Abraham Snoeck dat des Suppliants zuster Sara Snoeck wed. van Abraham van den Bosch voor enige dagen alhier binnen deze stad is komen te overlijden uyt welk huywelyk zijn nagelaten een zoon & een dogter, die in staat is om de kost te kunnen gewinnen, als dienstmaagt wonende in deze stad dog de zoon genaamt Abraham van den Bosch oud omtrent 14 jaren buyten staat is om zijn kost te winnen en denweyl het zelfde kind alhier geboren en de ouders alhier gewoont en overleden zijn, mitsgaders dat hetzelve kind behoord onderhouden te worden zoo verzorgt den suppliant dat het gen. kind Abraham van den Bosch in dezer Stads Kinderhuys mogte worden opgenomen en gealimenteert. Begraven op 12-06-1748 te Utrecht, op het Nicolaïkerkhof (Gratis). Het adres wordt gegeven als de Groot Elisteeg. Na haar overleiden wordt er door de momboirkamer een akte opgemaakt ten behoeve van haar zoon uit haar eerste huwelijk, Abraham van den Bosch. Deze verblijft dan al, zo laat Simon weten, in het stadambachtkinderhuis. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1747 te Utrecht met Abraham van den BOSCH, geboren te Utrecht, overleden 1746 te Utrecht. Een verklaring waaruit blijkt dat Abraham als soldaat in dienst was en doo "besoek van siekten" naar het hospitaal is gebracht en daar in 1746 is overleden.}
Ondertrouwd (3) op 07-07-1748 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 48-jarige leeftijd op 30-09-1748 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds J.Fr. D'Avervelt met Mechtelina van der STEEN, overleden 1762, begraven op 08-03-1762 te Utrecht. Op het Nicolaïkerkhof door de diaconie begraven. Voor haar overlijden woonde ze met Simon aan het Koningsplein. Vanaf 1 november 1751 worden Simon van "Biggelen" en vrouw (Mechtelina van der Steen) bedeeld door de Nederlands-Hervormde Diaconie. Op 13 juli 1752 worden ze "afgesneden" van de bedeling, waarom wordt niet vermeld. Echter, op 26 oktober van dat jaar wordt de bedeling weer hervat. In het volgende zogenaamde Grootboek staat vermeld dat Simon en zijn vrouw een vrijwoning bewonen. Ze ontvangen daarnaast ook steun en ook extra's, zoals op 3 juli 1760. De Diaconie geeft dan ƒ3,- uit om "een hembd te kopen. " Na het overlijden van Mechtelina wordt de steun aan Simon met ƒ1,10 gekort. Hij ontvangt daarna ƒ4,10 per maand aan ondersteuning. Aangezien dit op 25 februari 1762 wordt genoteerd moet Mechtelina op of kort voor die datum zijn overleden.
Bedragen werden genoteerd in guldens, stuivers, duiten. ƒ4,10 is dus 4 guldens, 10 stuivers, 0 duiten. Er gingen 8 duiden in een stuiver. In 1816 wordt het decimale stelsel voor het geld ingevoerd. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1748 met Hendrik van EKEREN, overleden op 13-09-1742 te Utrecht, ???}
Gehuwd voor de kerk (4) op 64-jarige leeftijd op 01-01-1765 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds J.H. Bachiene met Jacoba SMITS(AART), begraven op 30-10-1777 te Utrecht. Bij haar overlijden heet zij Jacoba Smits, weduwe van Piggelen.
Ze heeft "geen kinderen of bekende vrienden." Haar adres was aan de Agterweg. In 1764 ontvangt Simon nog steeds bedeling. Hij is dan ondertussen getrouwd met Jacoba Smitsaart. Volgens het Grootboek is hij 60 jaar.
In deze periode wordt de achternaam op verschillende manieren geschreven: Peglin, Piggelen, Pigelingen, Pegelingen, Pegelen, Pingelen, Pighelen en Biggelen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1765 met Cornelis KAMERLING, geboren te Amsterdam, overleden voor 1765.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jacobus, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 11-09-1720 (getuige(n): Jannetje Poortman), begraven op 25-01-1721 te Utrecht, 136 dagen oud, op het Geertekerkhof.
   2.  Hendricus, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 21-12-1721, overleden. Deze lijn is uitgestorven in 1893 met het overlijden van Hendrica Wilhelmina van Piggelen, het enige overlevende achterkleinkind van deze Hendricus.
   3.  Simon van Pegelen (zie III.3).
   4.  Martinus, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 15-01-1727 (getuige(n): Weduwe Poortman), begraven op 27-03-1727 te Utrecht, 71 dagen oud, op het Geertekerkhof door de Aalmoesenierskamer.
   5.  Adrianus, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 01-03-1733 te Utrecht, overleden. Suzanne en Liane stammen van deze Adrianus af.
   6.  Johanna Francina, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 10-08-1735 (getuige(n): Jannetje), begraven op 08-11-1735 te Utrecht, 90 dagen oud, op het Claeskerkhof (Gratis). Adres: Agterweg. (De Agterweg en het Koningsplein waren gelegen tussen de Langenieuwstraat en de Agnietenstraat en zijn in de 19e eeuw afgebroken ten behoeve van nieuwbouw van de Willem Arntstichting.).
   7.  Niklaas, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 05-03-1741 te Utrecht, begraven op 12-07-1741 te Utrecht, 129 dagen oud, op het Cleaskerkhof door de Aalmoesenierskamer.

III.3    Simon van Pegelen van PIGGELEN, gedoopt (Evangelisch Lutherse kerk.) op 17-10-1723, op de Zondag der Heilige Drieëenheid, begraven op 12-08-1788 te Utrecht op 64-jarige leeftijd, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Nicolaïkerkhof.
Geloof Hervormd. Simon doet op 29 maart 1745 belijdenis. Hij woont dan in de Groot Elisteeg. Zoon van Simon (Zimon) van PIGGELEN (zie II.1) en Maria POORTMAN.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 15-11-1743 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds. J. Boskoop met Cornelia VINCK (Vink), 20 jaar oud, gedoopt (Nederduits (NH)) op 23-05-1723 te Utrecht, begraven op 21-04-1795 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, op het Nicolaïkerkhof. Voor haar overlijden woont ze in de Weijstraat (Twijnstraat). De Stadsaalmoezenierskamer bedeelt "de weduwe Simon van Piggelen" voor ƒ3,4 (stuivers) per maand, in ieder geval in december 1790 en de eerste twee maanden van 1792. Cornelia en Simon wonen allebei in de Groot Elisteeg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op 18-03-1744 te Utrecht, in de Domkerk, begraven op 14-09-1744 te Utrecht, 180 dagen oud, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Op de Nieuwegracht bij het Servaashek. Adres: Grote Eligensteeg.
   2.  Jan (zie IV.2).
   3.  Grietje, gedoopt op 23-12-1747 te Utrecht (getuige(n): Grietje van Linden. (Lidmaat, Strosteeg)), in de Catharijnekerk, begraven op 09-10-1762 te Utrecht op 14-jarige leeftijd, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Nicolaïkerkhof. Adres: Grote Eligensteeg.
   4.  Hendricus, gedoopt op 06-02-1750 te Utrecht (getuige(n): Willemijntje Vinck, Adres: Nicolaïkerkhof.), in de Domkerk, begraven op 14-04-1750 te Utrecht, 67 dagen oud, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Teelingsteegje.
   5.  Cornelis, gedoopt op 30-03-1751 te Utrecht, in de Catharijnekerk, begraven op 04-03-1774 te Utrecht op 22-jarige leeftijd, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Nicolaïkerkhof. Adres: Groenesteeg.
   6.  Karel, gedoopt (Nederduits (NH)) op 11-09-1753 te Utrecht, overleden (Lijn uitgestorven).
   7.  Maria, gedoopt op 17-09-1755 te Utrecht (getuige(n): Jan Vinck, lidmaat. Adres: Geertekerkhof.), in de Domkerk, begraven op 29-11-1755 te Utrecht, 73 dagen oud, op het Geertekerkhof. Adres: Geertekerkhof.
   8.  Simon, gedoopt op 08-02-1756 te Utrecht (getuige(n): Jan Vinck, lidmaat, woonachtig in de Strosteeg.), in de Domkerk, begraven op 05-02-1757 te Utrecht, 363 dagen oud, op het Geertekerkhof. Adres: Geertekerkhof. Adres Geertekerkhof.
   9.  Leendert, gedoopt op 06-01-1758, overleden. Onduidelijk of er nog nazaten van deze man leven.
   10.  Cilia (Cicilia) (Cecilia) (zie IV.15).

IV.2    Jan van PIGGELEN, Knoopjesdraaijer, gedoopt (Hervormd) op 05-10-1745 te Utrecht. Jan van Pichelen, woonachtig bij de Pelmolen aan de Tolsteegpoort doet op 26 maart 1772 belijdenis, begraven op 29-09-1806 te Utrecht op 60-jarige leeftijd. Jan van Piggelen en zijn familie ontvangen steun van de Nederlands-Hervormde Diaconi. De Diaconi keert na de geboorte van Elizabeth (1773) en Cornelia (1775) kraamgeld uit. De reguliere bedeling is echter niet genoeg om rond te komen en vaak moet er extra geld worden gegeven. "Door een ongemak aan zijn hand" kan Jan niet werken en daarom krijgt hij ƒ5,- extra op 5 augustus 1773. Jan en zijn familie krijgen op 24 oktober 1776 ƒ8,- "wegens groot armoede." Na de geboorte van Hendrica Cornelia keert de Diaconi kraamgeld uit. Omdat Jan "wegens een oog" niet werken kan, krijgt hij op 14 augustus 1777 ƒ2,- extra toegewezen. In 1777 hebben Jan en zijn vrouw (Catharina Mulder) volgens het Grootboek vier kinderen en is Catharina 31 jaar oud. Na de geboorte van Cornelis in 1779 ontvangt de familie in april kraamgeld. Op 15 december van dat jaar wordt er gekort op de bedeling "om redenen op voorstel van den kwartiermr als hij dan zijne kinderen bij zig mogt houden voor zijn eige werk."
Catharina Mulders overlijdt op 31 januari 1782. Ze wordt op 6 februari 1782 begraven. Jan hertrouwt dan al snel, met Gijsbarta Winking. Ook na de geboorte van Simon en Bernerdus wordt er kraamgeld uitgekeerd. Op 24 juni 1784 wordt Jans bedeling echter "afgesneden om brutaliteiten." In juli 1787 bedankt Jan voor de bedeling, maar al de volgende maand krijgt hij een extra uitkering. In het Grootboek van 1787-1797 wordt hij genoteerd als "Johannes van Piggelen, oud 42 jaaren en vrouw. Knoopjesdraaier. 4 kinderen 17, 14, 11 en 9 jaaren." Vanaf 15 oktober 1787 krijgen ze voor 6 maanden ƒ3,- per maand aan steun. Op 21 februari krijgt "de vrouw kraamgeld" (Gijsbarta is dan net bevallen van Gijsje). ƒ4,- "extra in ziekte" wordt er gegeven op 3 maart 1788 en op 3 april krijgt de familie nog eens ƒ8,- "extra in hoogen nood." Gijsbarta Winking wordt op 3 april 1788 op het Nicolaïkerkhof begraven. Het gezin woont dan in de Teelingsteeg. Er wordt in het Grootboek genoteerd: "de vrouw overleden: ƒ3,-", voor haar begrafenis. Dan wordt in augustus van dat jaar vermeld, dat "'t jongste kind overleden" is (Gijsje. Ook haar begrafenis wordt door de Diaconi betaald. Op een gegeven moment is Jan blijkbaar niet meer in staat geweest voor de kinderen te zorgen, ondanks de ondersteuning van de Diaconie die steeds geld in het gezin stak, een maal zelfs ƒ12,- ineens. Op 4 augustus 1791 wordt er een kind uitbesteed. Dan wordt op de 18e van dezelfde maand "het kind per maand beseed, zijnde het jongetje." Er wordt op 12 februari 1792 genoteerd dat "de kinderen na 't kinderhuijs geconcludeerd" zijn. Dit staat in het Grootboek echter zeer waarschijnlijk genoteerd bij de verkeerde persoon, namelijk bij Johannes Hendricus i.p.v. bij Kan van Piggelen. Dit wordt nog eens duidelijk als er in de archieven van het Kinderhuis wordt gezocht naar de inschrijving van de twee kinderen van Piggelen, want op 17 januari 1792 wordt er genoteerd dat de Diaconie een verzoek heeft ingediend om Hendrica Cornelia en Cornelis, kinderen van Jan van Piggelen en Catharina Mulders op te laten nemen in het Kinderhuis. Als er in de Notulen van de Diaconie wordt gezocht, blijkt dat er al in juni 1791 was besloten dat in ieder geval Cornelis naar het Stadsambachtkinderhuis zou moeten. De steun voor Jan en zijn vrouw loopt nog steeds door, totdat Jan in 1806 overlijdt. Hierbij worden telkens bedragen tussen de ƒ3,- en ƒ8,- uitgekeerd. Anna Maria Rubertje wordt op 9 maart 1807 begraven als "Maria Ginkel, laatst Weduwe van Piggelen.", zoon van Simon van Pegelen van PIGGELEN (zie III.3) en Cornelia VINCK (Vink).
Gehuwd voor de kerk (1) op 19-jarige leeftijd op 08-04-1765 te Utrecht (Nicolaïkerk), door ds Beveren met Johanna (Anna) HAVINKMEYER (Havixmeyer), begraven op 10-02-1766. Geen kinderen.
Ondertrouwd (2) op 15-07-1766 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 15-07-1766 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds H. Schouw met Catharina MULDERS (Mulder), geboren ca 1746, overleden op 31-01-1782, begraven op 06-02-1782. UA 702-5, inv. nr. 1857-24: "dat de supplianten [de Diaconie] oner hunne alimentatie hebbende twee kinderen van Jan van Piggelen en Catharina Mulders in leven echtelieden met namen Hendrika Cornelia oud 15 jaren en Cornelis van Piggelen oud 12 jaren, dat de moeder overleden zijnde en de vader onmatig is voor zig en zijn gemelde twee kinderen het nodige tot levensonderhoud te dienen, de supplianten den volgende oodmoedige verzoeken dat voornoemde kinderen ten hunnen kosten in 't dezer Stadambachtkinderhuys mag worden ingenomen.
Notulen van de Diaconie, d.d. 28 junij 1791.
"... is geresolveert om 't jongste kind van Jan van Piggelen met name Cornelis van Piggelen oud 12 jaren voor rekening dezer diaconie in 'Stads Kinderhuys te besteden."
Notulen d.d. 28 juli 1791.
Artikel 5: "... het kind van J. van Piggelen had besteed voor een jaar bij Cornelis van den Krift te Houten voor een somma van veertig guldens met het schoolgeld daaronder begrepen."a
Notulen d.d. 4 augustus 1791.
"Broed: Stollenaar gaf ter deliberatie wegens het dogterje van J. van Piggele dat over veertien dage was geresolveert buiten de stad te besteeden volgens notulen van den 24 juli 1.1 art. 5 dog daar het voornoemde kind bij nader onderzoek is gebleken dat 't zelve geheel moet [onleesbaar] worden en daartoe beter gelegenheid alhier toe is en is voorts op zijn Eerw: verzoek om het uit te besteede bij Maria van Voorts, daar het meest al enige tijd is geweest voor drie guldens tien stuivers per maand."
Notulen d.d. 11 augustus 1791.
"Art. 3
Het kind van J. van Piggelen dat naar 't Stadskinderhuys was geconcludeert dog daar 't zelve niet is geaccepteerd door bekome berigt dat het die vallende ziekte heeft, is de quartiermeester geauthoriseert om het op de beste en voordeeligste wijs uit te besteeden."
.
Gehuwd voor de kerk (3) op 36-jarige leeftijd op 23-04-1782 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds J. Hinlopen met Gijsbarta (Gijsje Barta) WINKING, begraven op 03-04-1788 te Utrecht, op het Nicolaïkerkhof.
Ondertrouwd (4) op 31-10-1790 te Utrecht, gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 16-11-1790 te Utrecht (Catharijnekerk), door ds P.J. Bachien met Anna Maria RUBERTJE (Maria Ginkel), begraven op 09-03-1807. Geen kinderen. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1790 met Joseph PERSICA (Persua), overleden voor 1790.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan (zie V.1).
   2.  Carel, gedoopt op 29-01-1769 te Utrecht, in de Geertekerk. Adres: Wijde Doelen, begraven op 16-03-1769 te Utrecht, 46 dagen oud, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Wijde Doelen.
   3.  Johannes, Knoopjesdraaijer, gedoopt op 16-05-1770, overleden. Bijzonderheden: Van 23 augustus 1790 tot 16 februari 1791 dient Johannes in het leger. Dan wordt hij uit dienst ontslagen. De reden is helaas niet duidelijk genoteerd in zijn dossier, maar het lijkt erop dat hij niet in staat was iets te leren dat voor de uitoefening van zijn taken nodig was. Hij was eigenlijk voor 12 jaar en 2 maanden in dienst gegaan. Volgens de gegevens was Johannes 5 voet en 1 streek lang (iets meer dan 1,50 meter). Zijn leeftijd wordt gegeven als 15 jaar.
   4.  Elizabeth (Elisabeth), geboren op 08-01-1773 te Utrecht, gedoopt (Hervormd) op 08-01-1773 te Utrecht, in de Domkerk. Adres: Bij de Pelmolen, overleden op 10-07-1844 te Utrecht op 71-jarige leeftijd. Elizabeth doet belijdenis op 2 oktober 1798. Ze woont op dat moment in 't Wijstraat. Elizabeth wordt vanaf 15 april 1799 door de Diaconi bedeeld.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 16-02-1814 te Utrecht met Dirk VERHOEF, geboren ca 1759 te Utrecht, overleden op 09-01-1832 te Utrecht, zoon van Jacobus VERHOEF en Cornelia LOMAN.
   5.  Cornelia, gedoopt op 20-07-1775 te Utrecht, in de Jacobikerk. Adres Tolsteeg, begraven op 21-10-1775 te Utrecht, 93 dagen oud, op het Geertekerkhof. Adres: Bij de Tolsteegpoort.
   6.  Hendrica Cornelia (zie V.9).
   7.  Cornelis, Knoopjesdraaijer, Soldaat. Gedoopt op 14-04-1779 te Utrecht, in de Domkerk. Adres: Bij de Tolsteegpoort, overleden Maart 1803 te Suriname. Bijzonderheden: Cornelis komt samen met zijn zuster Hendrica Cornelia op 16 januari 1792 in het stadsambachtkinderhuis. Dat verlaat hij op 8 november 1797 "met consent als soldaet." Hij verzoekt eerst de Regenten van het Kinderhuis en daarna de Nederlands-Hervormde Diaconie hem zijn halve uitzet uit te keren. Hierop wordt er aan hem ƒ15,- uitgekeerd door de Diaconie. Het jaar daarop kan hij de rest uitbetaald krijgen. Wanneer hij echter in 1798 om de tweede helft van zijn uitzet komt, willen de Regenten het geld niet uitkeren. Ze stellen als eis dat Cornelis eerst zijn diensttijd uitdient. Op 15 december 1797 wordt Cornelis voor acht jaar aangenomen in het leger. Als beroep wordt "knoopjesdraaier" genoteerd. Hij is 5 voet lang (1,50 meter). In 1802 wordt hij uitgezonden naar Suriname, waar hij in mart 1803 overlijdt.

Notulen van het Stadsambachtkinderhuis.
"Woensdach den 8. November 1797 heeft binnen gestaan C. van Piggelen door de Nederduijtse Diaconie in deze huijze besteet versoekende te mogen dienstnemen, hetgeen hem werd geaccodeerd heeft sich in dezen huijze wel gedragen moet zich aan voornoemde diaconie addresseeren met verzoek om van dezelve een uijtzet te mogen ontvangen, zoals door Regenten van het Stadskinderhuijs aan een jongeling die met hem dienstgenomen hebbende is gegeeven nù de helft en toegesegt de wederhelftte zullen ontvangen als en jaarr gediend heeft en een attesatie vertoont van zijn goed gedrag door een van zijn offiecieren getekent vervolgens verzocht hij een bewijs hiervan te mogen hebben om aan de diaconie te konnen vertoonen.
Daarna gaat Cornelis naar de Diaconie, om daar om zijn uitzet te vragen.
"Resolutieboek der Diaconie van 28 juli 1796 tot 1799".
"Donderdag den 9 november 1797 Stond ter vergadering binnen C. van Piggelen welke voor een rekening deze diaconie in het Stadkindehuis was kennisgevende dat hij voor soldaat dienstgenomen hadden en verzogt deshalve om zijne halve uitzet volgens gewoonte te mogen ontvangen. De getuigschrift van de regenten van het Stadkinderhuijs [onleesbaar] den voornoemende C: van Piggelen in orde bevonden zijnde, is dan dezelve voor zijn halve uitzet door den Heer Boekhouder ter hand gesteld de Zommen van vijtien guldens."a
"Resolutieboek der Diaconie van 28 juli 1796 tot 1799"
Donderdag den 15. november 1798. " Stond ter vergadering binnen C. van Piggelen met kennisgeving dat hij den 9. november des voorgaande jaars aan deze vergadering hadden kennisgegeven, als dat hij consent van de regenten van het Stadskinderhuijs in 's lands dienst hadde dienstgenomen en op dien tijd de halve uitzet van vijftien guldens ontvangen had verzogt nu om de andere helft te mogen genieten...
En hier [onleesbaar] zijnde heeft de meerderheid der vergadering geresolveert dat aan voornoemde van Piggelen de andere helft zijner uitzet niet eerder zal worden uitgereikt voordat hij den tijd zijnen dienst geexpiteerd zal zijn.".
Uit het derde huwelijk:
   8.  N.N. Geboren op 19-12-1782, zie tekst bij **, overleden op 19-12-1782, 0 dagen oud, zie tekst bij **, begraven op 20-12-1782.
   9.  N.N. Geboren op 19-12-1782, ** Geboorte en overlijden onbekend, kort voor of op 19-12-1782.
In het grootboek van de Diaconie, toegang 816, inv. nr. 688, folio 86 staat vermeld dat er op 19 december 1782 kraamgeld en extra wordt uitgekeerd. Aangezien er de volgende dag "twee kinderen van Jan in één kistje" worden begraven, lijkt het er op dat Gijsbarta is bevallen van een tweeling, die doodgeboren of kort na de geboorte is **, overleden op 19-12-1782, 0 dagen oud, zie tekst bij **, begraven op 20-12-1782.
   10.  Simon, gedoopt op 07-12-1783 te Utrecht, in de Domkerk. Adres: Nicolaïkerkhof, begraven op 23-04-1786 te Utrecht op 2-jarige leeftijd, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Agterweg.
   11.  Bernerdus, gedoopt op 20-06-1786 te Utrecht, in de Catharijnekerk. Adres: Nicolaïkerkhof, begraven op 16-04-1787 te Utrecht, 300 dagen oud, op het Nicolaïkerkhof. Adres: Spinderspoortje.
   12.  Gijsje, gedoopt op 20-02-1788 te Utrecht, in de Domkerk, begraven op 04-08-1788 te Utrecht, 166 dagen oud, op het Geertekerkhof. Adres Lange Roozendaal.

V.1    Jan van PIGGELEN, kolonist, knoopjesmaker, knoopjesdraaier, gedoopt op 01-02-1767 te Utrecht, in de Catharijnekerk. Adres: Nicolaïkerkhof. Bijzonderheden: Vader lidmaat.
Doopdata wordt ook genoemd als 16 Mei 1770 te Utrecht. Overleden op 06-07-1846 te Utrecht op 79-jarige leeftijd. Jan neemt op 7 januari 1793 voor zes jaar dienst in het leger. Na afloop tekent Jan bij voor nog eens zes jaar, zodat hij uiteindelijk op 7 januari 1805 definitief afzwaait. Op 26 september 1820 komen Jan, Gerarda en hun zes kinderen aan in Willemsoord. Gerarda van der Lingen wordt ook wel van der Linden genoemd in de registers van de Maatschappij. Ze zijn "bij kontrakt met de aalmoezenierskamer te Utrecht, gratis" geplaatst. Ze worden geplaatst in Kolonie III, nr. 52. Hun adres wordt later gegeven als Hoeve 12.
In 1822 overlijdt zoon Jan en verlaat zoon Gerrit als "loteling" de kolonie. Johanna wordt op 7 november 1829 uit de kolonie ontslagen. Op 28 april 1832 "deserteert" Gerardus, dan 12 jaar oud, uit de kolonie. Op 26 mei 1833 komen Gerarda en de 19-jarige Elizabeth niet meer terug van verlof. Drie dagen later wordt Jan ingeschreven als inwonend bij zijn dochter Helena Maria Catharina en haar man. Op 10 juli 1833 wordt hij uiteindelijk uit de kolonie ontslagen en keert hij terug naat Utrecht. Volgens de Utrechtse lidmaatregisters worden in 1833, met attestatie van de kerk in Steenwijkerwold, als lidmaat ingetekend Jan van Piggelen, zijn vrouw Grada van der Lingen en hun dochter Elizabeth. Gerarda van der Lingen overlijdt op 8 december 1834 in Utrecht. De kosten van haar begrafenis, ƒ3,20, worden door de Diaconie van de Nederlands-Hervormde kerk betaald. Jan ontvangt tot zijn overlijden reguliere steun van de diaconie. Tijdens de volkstelling van 1840 woont Jan met zijn 20-jarige zoon Gerardus in bij een familie in de Agterweg, nummer 156. Zoon van Jan van PIGGELEN (zie IV.2) en Catharina MULDERS (Mulder).
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 02-06-1791 te Utrecht (Jacobikerk), door ds H. van Kortenhoef met Aletta van HILDEN, begraven op 30-10-1800 te Utrecht, op het Jacobikerkhof. Adres: Jacobikerkhof. Jan en Aletta wonen beiden op de Lange Nieuwstraat.
Ondertrouwd (2) op 19-12-1802, gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 04-01-1803, door ds A. Kok met Gerarda (Gerrigje) van der LINGEN (van der Linden), 28 jaar oud, koloniste, gedoopt op 20-09-1774 te Utrecht, in de Catharijnekerk, overleden op 08-12-1834 te Utrecht op 60-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van der LINGEN en Maria FELIX. Jan en Gerarda wonen beide op de Lange Nieuwstraat.
Ze wonen ten tijde van Gerarda's doop in de Agterweg.

UA stadsarchief 4, inv. nr. sa iv 1082.1, "Register aanwijzende de Kontrakten door de Heeren Regenten van de Aalmoesenierskamer met de permanente Kommissie van weldadigheid en Arme Linderen in de Koloniën van gedachte Maatschappij gesloten"a
"20 september 1820: Jan van Piggelen en vrouw en vijf kinderen" vertrekken als het tweede door de Utrechtse Aalmoesenierskamer opgezonden gezin naar een koloni van Weldadigheid.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem, gedoopt op 21-09-1791 te Utrecht, in de Domkerk. Adres: Geertesteeg, overleden voor 1798.
   2.  Cornelia (zie VI.3).
   3.  Willem (zie VI.4).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Helena Maria Cat(ha)rina, Zonder beroep, geboren op 15-01-1800 te Utrecht, gedoopt (herv) op 18-01-1800 te Utrecht, in de Nicolaïkerk. Doophefster: Elizabeth van Piggelen, lidmaat (Agterweg), overleden op 02-01-1872 om 20.00 uur te Willemsoord, Steenwijkerwold op 71-jarige leeftijd (aangifte door: Gosse Jagers, 78 jaar oud, arbeider en Elias de Groot, 64 jaar oud, arbeider.). Zij en haar man wonen ook in Willemsoord en hebben enige tijd haar vader in huis gehad. Op 19 mei 1823 is ze "op verzoek ontslagen" uit de kolonie, al woont ze er later nog met haar man.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-11-1825 te Steenwijkerwold met Johannes BAIJLÉ (Baijle, Bail), Schrijver, boekhouder, geboren 1803 te 's-Gravenhage. Vader Jhannes Bail Moeder Joanna Catrina van Langschot. (gezindte: rk), overleden op 24-12-1878 te Willemsoord, Steenwijkerwold.
   5.  Gerrit (zie VI.8).
   6.  Jan, Kolonist, geboren op 30-12-1804, gedoopt op 01-01-1805. Adres: in de Agterweg, overleden op 09-12-1822 om 20.00 uur te Willemsoord, Steenwijkerwold op 17-jarige leeftijd, op nummer 52 te Willemsoord. Aangegeven door Johannes van Wijne, 38 jaar oud, kolonist en (onleesbaar), 60 jaar oud, kolonist.
   7.  Johanna, geboren op 11-01-1809 te Utrecht, gedoopt op 11-01-1809 te Utrecht, in de Buurkerk. Doopheffer: Vader. Adres: in de Agterweg, overleden op 22-11-1844 te Peperga, Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-02-1832 te Steenwijkerwold met Tijs Jans BERKENBOSCH, 21 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-07-1810 te Steggerda (FR), overleden op 13-07-1886 te Weststelligwerf op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Jans BERKENBOS (Berkenbosch), landbouwer, en Uilkje Jans de JONGE, landbouwster.
   8.  Elisabeth, geboren op 24-06-1814 te Utrecht, overleden op 16-05-1875 te Arnhem op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-12-1845 te Voorburg met Jacobus Gerrit de BRUIJN, 23 jaar oud, geboren op 27-02-1822 te Voorburg, overleden op 30-11-1891 te Arnhem op 69-jarige leeftijd, zoon van Frans de BRUIJN en Helena Maria (Lena Maria) van der HEIJDEN.
   9.  Gerardus, geboren op 24-06-1820 te Utrecht, overleden op 13-01-1882 te Arnhem op 61-jarige leeftijd, kinderloos gestorven.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-11-1841 te Utrecht met Margaretha MOESMAN, 24 jaar oud, geboren op 19-04-1817 te Amersfoort. Vader Cornelis Moesman, Moeder Johanna (Janna) van Hensbergen. Overleden op 17-02-1874 te Moordrecht op 56-jarige leeftijd.

VI.3    Cornelia van PIGGELEN, Schoonmaakster, gedoopt op 08-03-1795 te Utrecht, in de Jacobikerk. Doophefster: Cornelia Herreven, huisvrou van Willem Hilden (Groensteeg b.d. Zandstraat).
Bijzonderheden: Vader wegens krijgsdienst afwezig, overleden op 10-01-1869 te Utrecht op 73-jarige leeftijd, dochter van Jan van PIGGELEN (zie V.1) en Aletta van HILDEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1819 te Utrecht met Paulus van VEENENDAAL, 23 jaar oud, geboren op 01-06-1796 te Utrecht, overleden op 05-03-1850 te Utrecht op 53-jarige leeftijd, zoon van Paulus (Paul) van VEENENDAAL (Veenendaal) en Cilia (Cecilia) van der TOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus, geboren op 04-02-1818 te Utrecht (aangifte door: Paulus van Veenendaal), gedoopt op 22-02-1818, overleden op 06-03-1818 te Utrecht, 30 dagen oud, "Den 22 februarij 1818
Paulus Eerste onechte Zoon van Cornelia van Piggelen (geen lidmaat) woonende in de zandstraat.
Doopshefster is de moeder zelve"
Misschien de zoon van Paulus van Veenendaal, die hem aangeeft bij de Burgelijke stand.
   2.  Aletta, geboren op 01-01-1822 te Utrecht, overleden op 18-07-1852 te Utrecht op 30-jarige leeftijd.

VI.4    Willem van PIGGELEN, gedoopt op 14-10-1798 te Utrecht, overleden op 25-10-1865 te Utrecht op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan van PIGGELEN (zie V.1) en Aletta van HILDEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-04-1822 te Utrecht met Gerarda GAMELKOORD (Gamelkoort), 21 jaar oud, geboren op 20-04-1800 te Utrecht, gedoopt (NederDuits (NH)) op 20-04-1800 te Utrecht, overleden op 23-01-1870 te Utrecht op 69-jarige leeftijd, dochter van Hendrik GAMELKOORD (Gamelkoort) en Catharina (Frederica) GORDIJN (Godi(j)n).
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (zie VII.3).
   2.  Jacoba, geboren op 12-10-1827 te Utrecht, overleden op 22-03-1905 te Utrecht op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 14-11-1855 te Utrecht met Johannes FLANTUA, 30 jaar oud, geboren op 04-06-1825 te Utrecht, overleden op 21-05-1864 te Utrecht op 38-jarige leeftijd, zoon van Johannes FLANTUA en Maria Frederica SPITHOUT.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 05-09-1866 te Utrecht met Johannes ROS, 28 jaar oud, geboren op 17-11-1837 te Utrecht, overleden op 10-08-1884 te Utrecht op 46-jarige leeftijd. Johannes trouwde op 1 Mrt 1865 met Cornelia van Piggelen en op 5 Sep 1866 met Jacoba van Piggelen, dus is Cornelia kort na haar huwelijk overleden en Willem weer zeer snel hertrouwd met haar jongere zus. Zoon van Johannes ROS, timmerman bij het Corps Kon. Jagers, werkman, en Maria KONING. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1865 te Utrecht met Cornelia van PIGGELEN, 21 jaar oud, geboren op 02-11-1843 te Utrecht, overleden op 06-06-1866 te Utrecht op 22-jarige leeftijd, dochter van Willem van PIGGELEN (zie VI.4) en Gerarda GAMELKOORD (Gamelkoort).}
   3.  Aletta (zie VII.9).
   4.  Willem (zie VII.10).
   5.  Hendrica, geboren op 08-06-1836 te Utrecht, overleden op 23-05-1890 te Utrecht op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 03-08-1864 te Utrecht met Arie GIJBELS, 31 jaar oud, geboren op 10-06-1833 te Utrecht, overleden op 16-08-1872 te Utrecht op 39-jarige leeftijd, zoon van Dirk GIJBELS en Arnolda TIELAND.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 01-10-1873 te Utrecht met Johannes van der HORST, 34 jaar oud, geboren op 16-06-1839 te Utrecht, overleden op 09-08-1908 te Utrecht op 69-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der HORST en Antje BROSIUS. {Hij was eerder gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-07-1864 te Utrecht met Maria Sophia CHRISTIAANSEN, 29 jaar oud, geboren op 31-10-1834 te Groningen, overleden op 18-06-1866 te Utrecht op 31-jarige leeftijd.}
   6.  Cornelia, geboren op 02-11-1843 te Utrecht, overleden op 06-06-1866 te Utrecht op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-03-1865 te Utrecht met Johannes ROS, 27 jaar oud, geboren op 17-11-1837 te Utrecht, overleden op 10-08-1884 te Utrecht op 46-jarige leeftijd. Johannes trouwde op 1 Mrt 1865 met Cornelia van Piggelen en op 5 Sep 1866 met Jacoba van Piggelen, dus is Cornelia kort na haar huwelijk overleden en Willem weer zeer snel hertrouwd met haar jongere zus. Zoon van Johannes ROS, timmerman bij het Corps Kon. Jagers, werkman, en Maria KONING. {Hij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-09-1866 te Utrecht met Jacoba van PIGGELEN, 38 jaar oud, geboren op 12-10-1827 te Utrecht, overleden op 22-03-1905 te Utrecht op 77-jarige leeftijd, dochter van Willem van PIGGELEN (zie VI.4) en Gerarda GAMELKOORD (Gamelkoort).}

VII.3    Hendrik van PIGGELEN, geboren op 18-11-1824 te Utrecht, overleden op 11-04-1873 te Utrecht op 48-jarige leeftijd, zoon van Willem van PIGGELEN (zie VI.4) en Gerarda GAMELKOORD (Gamelkoort).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-04-1849 te Utrecht met Sara NIEUWENDIJK, 25 jaar oud, geboren op 16-02-1824 te Utrecht, overleden op 31-12-1891 te Utrecht op 67-jarige leeftijd, dochter van Willem NIEUWENDIJK, schuitenjager, en Geertruij de GRAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem (zie VIII.1).
   2.  Geertruida (zie VIII.4).

VIII.1    Willem van PIGGELEN, geboren op 12-07-1849 te Utrecht, overleden op 05-06-1912 te Schiedam op 62-jarige leeftijd, zoon van Hendrik van PIGGELEN (zie VII.3) en Sara NIEUWENDIJK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-08-1873 te Utrecht met Hendrika Maria van GEELEN, 22 jaar oud, geboren op 20-11-1850 te Utrecht, overleden op 27-04-1916 te Utrecht op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan van GEELEN en Johanna HANSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrica Geertruida, geboren op 08-05-1874 te Utrecht, overleden op 29-09-1874 te Utrecht, 144 dagen oud.
   2.  Johannes Hendrik, geboren op 19-07-1875 te Utrecht, overleden op 13-04-1927 te Utrecht op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-05-1899 te Utrecht met Jacquelina LETHÉ, 25 jaar oud, geboren op 06-02-1874 te Utrecht, overleden op 04-02-1945 te Utrecht op 70-jarige leeftijd.
   3.  Sara, geboren op 05-06-1877 te Utrecht, overleden op 15-03-1956 te Utrecht op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-07-1903 te Utrecht met Willem Johannes LANCEE, 23 jaar oud, geboren op 13-04-1880 te Utrecht, overleden op 02-05-1956 te Utrecht op 76-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik, geboren op 26-04-1879 te Utrecht, overleden op 14-05-1944 te Utrecht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-05-1904 te Utrecht met Amalia Cornelia STOCKEI (Stoekei), 24 jaar oud, geboren op 03-07-1879 te Utrecht, overleden op 23-06-1951 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, dochter van Rudolph Gustav STOCKEI, slotenmaker, en Cornelia ROELEVELT.
   5.  Willem, geboren op 05-09-1881 te Utrecht, overleden op 20-11-1883 te Utrecht op 2-jarige leeftijd.
   6.  Johanna Wilhelmina, geboren op 12-10-1883 te Utrecht, overleden op 05-08-1943 te Utrecht op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-05-1909 te Schiedam met Jan Harmen SWART, 25 jaar oud, boekhouder, geboren op 28-10-1883 te Bergen op Zoom, overleden op 05-12-1948 te Utrecht op 65-jarige leeftijd.
   7.  Geertruida, geboren op 10-07-1885 te Utrecht, overleden op 27-12-1886 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Geertruida, geboren op 05-10-1887 te Utrecht, overleden op 22-01-1927 te Utrecht op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-07-1918 te Utrecht met Antonie van LEEUWEN, 25 jaar oud, geboren op 26-04-1893 te Utrecht, overleden.
   9.  Willem, geboren op 30-01-1890 te Utrecht, overleden voor 1894.
   10.  Cornelis, bankwerker, geboren op 03-05-1892 te Utrecht, overleden.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 14-08-1918 te Utrecht, wonende te 's Gravenhage. Gescheiden na 14 jaar op 05-10-1932 te Utrecht van Jacoba Josina ZORN, geboren op 19-02-1898 te Utrecht.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 24-09-1936 te Zeist met Hendrika van den DOLDER, geboren ca 1896 te Zeist, overleden.
   11.  Willem, geboren 1893-1894 te Utrecht, overleden op 21-07-1894 te Utrecht, 0 jaar oud.
   12.  Hendrika Maria, geboren op 25-04-1895 te Utrecht, overleden.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 03-05-1916 te Utrecht, gescheiden na 11 jaar op 29-06-1927 te Utrecht van Lute MIDDENDORP, geboren op 06-12-1892 te Wolvega, Weststellingwerf, overleden op 03-12-1952 te Utrecht op 59-jarige leeftijd. Partner Anna Groenendaal.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 26-07-1928 te Utrecht met André Bernard de VRIES, 37 jaar oud, geboren op 09-02-1891 te Amsterdam.

VIII.4    Geertruida van PIGGELEN, geboren op 08-09-1850 te Utrecht, overleden op 30-04-1929 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van PIGGELEN (zie VII.3) en Sara NIEUWENDIJK.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-01-1873 te Utrecht met Cornelis RIJNBERGEN, 23 jaar oud, geboren op 01-02-1849 te Utrecht, overleden op 11-11-1919 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, zoon van Jacobus RIJNBERGEN en Anthonia EMMELOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus, geboren op 26-01-1888 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-06-1918 te Utrecht met Helena Hendrika van ROOIJEN, 26 jaar oud, geboren op 13-02-1892 te Amersfoort, overleden, dochter van Leonardus Nicolaas van ROOIJEN en Hendrika GEITENBEEK (Geijtenbeek).

VII.9    Aletta van PIGGELEN, geboren op 22-02-1830 te Utrecht, overleden op 09-03-1908 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, dochter van Willem van PIGGELEN (zie VI.4) en Gerarda GAMELKOORD (Gamelkoort).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-10-1861 te Utrecht met Johannes SAKKERS, 39 jaar oud, geboren op 02-01-1822 te Utrecht, overleden op 05-06-1884 te Utrecht op 62-jarige leeftijd, zoon van Hendrik SAKKERS en Steintje (Stijntje) BRUININCK. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 12-11-1851 te Utrecht met Alida EIJSENDOORN, 22 jaar oud, geboren op 23-03-1829 te Utrecht, overleden op 20-04-1861 te Utrecht op 32-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda, geboren op 05-11-1863, overleden op 16-11-1863 te Utrecht, 11 dagen oud, 11 dagen oud.
   2.  N.N. Geboren op 06-09-1865 te Utrecht, overleden op 06-09-1865 te Utrecht, 0 dagen oud, levenloos.
   3.  Johannes, geboren op 11-02-1867 te Utrecht, overleden op 03-07-1867 te Utrecht, 142 dagen oud, 4 maanden oud.
   4.  Johannes, geboren op 24-06-1868 te Utrecht, overleden op 31-01-1872 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.

VII.10    Willem van PIGGELEN, arbeider, geboren op 17-04-1834 te Utrecht, overleden op 11-10-1915 te Utrecht op 81-jarige leeftijd, zoon van Willem van PIGGELEN (zie VI.4) en Gerarda GAMELKOORD (Gamelkoort).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd op 07-02-1872 te Utrecht met Geertruida van ECK, 32 jaar oud, geboren op 14-07-1839 te Veldhuizen, overleden op 25-04-1874 te Utrecht op 34-jarige leeftijd, dochter van Cornelis (Cornelius) van ECK, kledermaker, en Maria van WETTEN (Wessen), dienstmeid. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-02-1868 te Utrecht. Kinderen Maria Utrecht 09-03-1866 en Johanna M. Utrecht 03-04-1864 erkend. Echtgenoot is Gijsbert van den HEUVEL, 25 jaar oud, geboren op 24-06-1842 te Vuren, overleden op 09-04-1871 te Utrecht op 28-jarige leeftijd.}
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 05-08-1874 te Utrecht met Susanna SPIES, 29 jaar oud, geboren op 26-05-1845 te Jutphaas, overleden op 01-11-1893 te Jutphaas op 48-jarige leeftijd, dochter van Mathijs SPIES en Maaijke (Maria) RIETVELD (Maagje).
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Willem (zie VIII.9).

VIII.9    Willem van PIGGELEN, arbeider, geboren op 01-05-1883 te Jutphaas, overleden op 01-08-1947 te Oost en West Souburg op 64-jarige leeftijd, zoon van Willem van PIGGELEN (zie VII.10) en Susanna SPIES.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-06-1902 te Culemborg met Johanna van ARNHEM, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1877 te Culemborg, overleden op 13-03-1944 te Utrecht op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Abraham, geboren op 01-01-1904 te Utrecht, overleden op 15-01-1904 te Utrecht, 14 dagen oud.
   2.  Abraham, geboren op 19-03-1905 te Utrecht, overleden op 15-02-1920 te Utrecht op 14-jarige leeftijd.

VI.8    Gerrit van PIGGELEN, Linnenwever, Melkverkoper, geboren te Utrecht, gedoopt op 03-04-1803 te Utrecht, in de Nicolaaskerk. Doophefster: Elizabeth van Piggelen. Adres: Agterweg, overleden op 30-08-1852 te Utrecht op 49-jarige leeftijd. Gerrit woont van 1820 tot 1822 in Willemsoord, waar hij als linnenwever werkt. In 1822 verlaat hij de kolonie om te dienen in de Nationale Militie. Hij wordt na vijf dienstjaren "behoorlijk uit den dienst ontslagen". In 1832, bij het opmaken van het kadaster, is Gerrit van Piggelen de enige in de familie van Piggelen die het "huis en erf" bezit waar hij woont. Dit huis, aan de Lange Nieuwstraat, was met het erf erbij, 0,0105 hectare groot. Zoon van Jan van PIGGELEN (zie V.1) en Gerarda (Gerrigje) van der LINGEN (van der Linden), koloniste.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-03-1829 te Utrecht (getuige(n): Dirk Verhoef, kleermaker, 71 jaar oud, Leendert van den Brink, sjouwer, 28 jaar oud, Daniël Agterberg, 33 jaar oud en Dirk de Vree, melkverkoper), 10.00 uur. Geen van de getuigen noch het echtpaar kan schrijven. Gerrits ouders wonen nog als kolonisten in Willemsoort. Daarom geven zij schriftelijk toestemming voor zijn huwelijk. Omdat zij niet kunnen schrijven, wordt de toestemming geschreven door de openbaar secretaris "in het Kanton Steenwijk van de Arrondisementsregtbank in Zwolle". Dit is gratis, omdat Jan en Gerarda de kosten hiervoor niet kunnen betalen. Echtgenote is Johanna van STRAALEN (van Straaten), 22 jaar oud, Melkverkoopster, geboren te Utrecht, gedoopt (NederDuits (NH)) op 13-07-1806 te Utrecht (getuige(n): Mietje ter Lingen), overleden op 24-06-1894 te Utrecht op 87-jarige leeftijd. Johanna wordt in de Utrechtse adresboeken vermeld als melkverkoopster. De straatnamen variëren (Nicolaikerkhof, Eikenboomstraat, Arentzstraat), maar het huisnummer blijft 276 in wijk A. Dit betekent dat ze in de Eikenboomstraat woonde op wat later nummer 16 werd. Johanna overlijd op 24 juni 1894, op 87-jarige leeftijd op Arentstraat 12. Dochter van Hendrik van STRAALEN en Jansje (Jannetje) OTTO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje (Johanna) (zie VII.18).
   2.  Gerrit (zie VII.19).
   3.  Hendrik, geboren op 09-08-1832 te Utrecht, overleden op 21-11-1833 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   4.  Angenitha (Angenieta), Dienstmeid, Koopvrouw, geboren op 26-07-1834 te Utrecht, overleden op 09-01-1926 te Utrecht op 91-jarige leeftijd. Predikherenkerkhof.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-06-1858 te Utrecht met Albertus van WOUDENBERG, 21 jaar oud, spoorwegarbeider, geboren op 19-12-1836 te Utrecht, overleden op 23-08-1866 te Zutphen op 29-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Gijsberts van WOUDENBERG en Alida Claasdr van DIJK.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 02-10-1867 te Utrecht met Cornelis Johannes ZWIJNENBURG, 30 jaar oud, Koopman, geboren op 10-08-1837 te Utrecht, overleden op 06-10-1907 te Utrecht op 70-jarige leeftijd, wonende in Tull en 't Waal. Zoon van Cornelis ZWIJNENBURG en Jannigje (Johanna) Jansje van STRAALEN (van Stralen).
   5.  Hendrik Johannes, geboren op 27-04-1836 te Utrecht, overleden op 29-03-1893 te Utrecht op 56-jarige leeftijd. Lijn kan nog bestaan.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-09-1859 te Utrecht met Elisabeth KLINKENBERG, geboren ca 1836 te Utrecht. Vader Casparus Klinkenberg, Moeder Geertruij Huijser. Overleden op 30-08-1876 te Utrecht.

VII.18    Jansje (Johanna) van PIGGELEN, Bakker, geboren op 19-09-1829 te Utrecht, overleden op 14-05-1914 te Utrecht op 84-jarige leeftijd. Jansje (of zoals ze in de Grootboeken wordt genoemd, Johanna) krijgt na het overlijden van haar man bedeling voor zichzelf en haar vijf kinderen, de 21-jarige Antje, de 19-jarige Lientje, de 14-jarige Neeltje, de 12-jarige Gerrit en de 3-jarige Jansje. De drie oudste dochters zijn dienstbode, de zoon woont in het "kranzinningenhuis." Van 1878 tot 1885 ontvangt Jansje ondersteuning in de vorm van extra's. Een latere vermelding maakt duidelijk dat Jansje werkt als baker, waarmee ze ƒ3,- in de week verdient. Ze bewoont daarnaast een vrijwoning. De oudste dochters worden niet meer genoemd, Gerrit is "idioot" en zit nog steeds in het krankzinningengesticht en dochter Jansje gaat naar de naaischool. Dochter van Gerrit van PIGGELEN (zie VI.8) en Johanna van STRAALEN (van Straaten), Melkverkoopster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-04-1855 te Utrecht met Jan VREESWIJK, 25 jaar oud, Timmerman, geboren op 09-03-1830 te Utrecht, overleden op 06-10-1875 te Utrecht op 45-jarige leeftijd, zoon van Leonardus VREESWIJK en Neeltje BOSHUIJSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angenitha Johanna (Antje), Dienstbode, geboren op 21-02-1856 te Utrecht, overleden op 01-12-1938 te Utrecht op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-09-1878 te Utrecht met Willem van OJEN, 26 jaar oud, melkverkoper, geboren op 09-04-1852 te Westbroek, overleden op 09-11-1924 te Utrecht op 72-jarige leeftijd.
   2.  Leentje Christina (Lientje), Dienstbode, geboren op 08-04-1857 te Utrecht, overleden op 02-04-1904 te Utrecht op 46-jarige leeftijd.
   3.  Jan, geboren op 16-01-1859 te Utrecht, overleden op 13-01-1861 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   4.  Gerrit Gerardus, geboren op 08-04-1860 te Utrecht, overleden op 24-11-1860 te Utrecht, 230 dagen oud.
   5.  Neeltje, Dienstbode, geboren op 31-08-1861 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-01-1887 te Utrecht met Isaak van ZUILEN, 21 jaar oud, spoorwegcontroleur, geboren op 17-03-1865 om 16.00 uur te Utrecht, overleden.
   6.  Gerrit, geboren op 10-03-1863 te Utrecht, overleden op 14-09-1906 te Utrecht op 43-jarige leeftijd.
   7.  Elisabeth Jacoba, geboren op 22-08-1864 te Utrecht, overleden op 07-02-1866 te Utrecht op 1-jarige leeftijd.
   8.  Jan, geboren op 12-09-1866 te Utrecht, overleden op 12-04-1870 te Utrecht op 3-jarige leeftijd.
   9.  Johanna, geboren op 10-10-1868 te Utrecht, overleden op 18-02-1869 te Utrecht, 131 dagen oud.
   10.  Jansje, geboren op 08-03-1872 te Utrecht, overleden op 25-09-1937 te Utrecht op 65-jarige leeftijd. Heeft op de naaischool gezeten.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-06-1901 te Utrecht met Jan Pieter HARDENBOL, 28 jaar oud, geboren op 23-07-1872 te Vianen. Vader Teunis Hardenbol, Moeder Neeltje de Jong. Overleden op 26-12-1946 te Utrecht op 74-jarige leeftijd.

VII.19    Gerrit van PIGGELEN, geboren op 25-03-1831 te Utrecht, overleden op 26-02-1910 te Utrecht op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van PIGGELEN (zie VI.8) en Johanna van STRAALEN (van Straaten), Melkverkoopster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-02-1855 te Utrecht met Geertruide (Geertruij) van LUIJN, 22 jaar oud, geboren op 20-03-1832 te Utrecht, overleden op 25-04-1895 te Utrecht op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes van LUIJN en Geertruij JANSEN (Jansse).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (zie VIII.24).

VIII.24    Jan van PIGGELEN, magazijnknecht, goudsmid, geboren op 20-03-1870 te Utrecht, op pers.kaart Alie staat 19-3-1880 is niet juist.
Overleden op 09-04-1942 te Utrecht op 72-jarige leeftijd. Jan wordt wegens broederdienst vrijgesteld voor de Nationale Militie.
Kennelijk zijn er in deze lijn nog meer broers en mogelijk (zussen). Zoon van Gerrit van PIGGELEN (zie VII.19) en Geertruide (Geertruij) van LUIJN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-07-1894 te Utrecht met Wilhelmina van GEND, 24 jaar oud, geboren op 26-03-1870 te Utrecht, op pers. kaart Alie staat 1880 is niet juist. Overleden op 09-12-1952 te Utrecht op 82-jarige leeftijd, dochter van Stephanus van GEND en Lamberta Aleida GEELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Alijda, geboren op 19-03-1896 te Utrecht, overleden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-06-1922 te Utrecht met Pieter Christianus HOUDIJK, 27 jaar oud, geboren op 06-02-1895 te Utrecht, overleden, zoon van Johannes Martinus HOUDIJK en Gerarda Margritha JEANSON.
   2.  Alida Lamberta Wilhelmina (Alie), hulp in de huishouding, geboren op 12-04-1898 te Utrecht (gezindte: rk), overleden op 04-01-1976 te Utrecht op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-05-1928 te Utrecht (getuige(n): Anthonie van Leeuwen, conciërge en Gerard Blankert, bode) met Leonardus Gerardus (Leo) HULST, 27 jaar oud, machinezetter, typograaf, geboren op 24-07-1900 om 10:00 uur te Utrecht. Piet Heinstraat 9. (gezindte: rk), overleden op 18-05-1954 om 14.30 uur te Utrecht op 53-jarige leeftijd, zoon van Johan (Jan) HULST, arbeider, wijnkopersknecht, loopknecht, kelderknecht, en Johanna (Jans) van VEENENDAAL, Dienstbode. Woonde in de Dollardstraat te Utrecht.

V.9    Hendrica Cornelia van PIGGELEN, gedoopt (Hervormd) op 22-11-1776 te Utrecht. In de Domkerk.
Hendrica Cornelia doet op 26 februari 1799 belijdenis, overleden op 04-06-1810 te Utrecht op 33-jarige leeftijd. In het Ziekengasthuis, begraven op 07-06-1810 te Utrecht, op het Nicolaaskerkhof.

Notulen van het Stadsambachtkinderhuis d.d. 20 juni 1810.
"Rekwest van J. van Bruggen in [hoedanigheid?] als diacon der Ned: Herv: Gem: dezer stad verzoekende dat Kornelis van Piggelen oud 2 1/2 jaar, onecht kind van wijlen Hendrica van Piggelen overleden den 4de dezer maand in dit gesticht mogte worden aangenomen? Is gunstig op geadviseerd, en de rentmeester geauthoriseerd om gem: kind intenemen als het gunstig appointement van Stads Bestuur op dat rekwest geseld zal zijn." Bijzonderheden: Hendrica Cornelia wordt op 16 januari 1792 door de Diaconie naar het Stadambachtkinderhuis gebracht. Daar blijft ze tot ze het huis op 18 april 1799 verlaat. "'t kind van Jan van Piggelen, oud 16 jaaren" krijgt vanaf 9 maart 1792 tot in 1793 apart bedeling. Vanaf 15 april 1809 ontvangt Hendrica Cornelia ƒ3,- per maand bedeling van de Nederlands-Hervomde Diaconie. Op 8 maart 1810 ontvangt ze daarnaast ƒ1,10 extra wegens ziekte. Ze ontvangt op 15 april 1810 voor het laatst bedeling. Na haar dood komt Hendrica Cornelia's zoontje Cornelis op 2 juli 1810 in het Stadsambachtkinderhuis.

Notulen van het Stadambachtkinderhuis d.d. 20 juni 1810. Dochter van Jan van PIGGELEN (zie IV.2) en Catharina MULDERS (Mulder).
Kind:
   1.  Cornelis (Kornelis) van PIGGELEN, gedoopt op 01-12-1807 te Utrecht, in de Catharijnekerk. Doophefster: Elizabeth van Piggelen, lidmaat, wonende op 't Nicolaïkerkhof. Adres Agterweg.
Moeder lidmaat, eerste onechte kind, overleden. Cornelis gaat kort na het overlijden van zijn moeder, op 2 Juli 1810 in het Stadsambachtkinderhuis. Hij wordt daar op kosten van de diaconie verpleegd. Het kinderhuis verlaat hij in 1824, wanneer hij in dienst gaat. Hij vraagt en krijgt dan de helft van zijn uitzet mee in geld. In het leger lijdt hij echter zo aan heimwee, dat hij op verzoek van zijn kapitein geld uit zijn uitzet krijgt om verlof te kunnen nemen om beter te worden. Dit bedrag moet van de regenten echter door de kapitein eerst worden voorgeschoten. In september 1825 wordt er ƒ5,- van de tweede helft van zijn uitzet uitgekeerd. Op 19 april 1826 wordt het restand van Cornelis' uitzet uitgekeerd. Cornelis begint zijn militaire loopbaan op 27 januari 1824. Hij is 1,50 meter lang en heeft bruine ogen en blond haar. Hij neemt voor acht jaar dienst en begint als pijper. Op 26 oktober 1825 wordt Cornelis tamboer. Later wordt hij soldaat en doet hij mee aan de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen. Hiervoor krijgt hij in 1832 het Metalen Kruis. Op 21 september van dat jaar wordt Cornelis bevorderd tot korporaal.

Notulen van het Stadsambachtkinderhuis d.d. 14 januarij 1824.
"Werd gelezen een missive van den Heer governeur der provinci Utrecht, in dato den 9de januarij 1824 inhoudende van op maandag den 12 dezelver maand aan het paleis op te zenden de personen van Christiaan Philips, Cornelis van Piggelen, en Wijnand Delwijne, ten einde dezelven in ter inlijving voor 's lands [dienst?] aan den Heer Provinciale Kommandant over te geven verder verzoekende van de bijgevoegde staat in te vullen en terug te zenden.
Waarop den rentmeester rapporteerde dat aan den inhoud dezer missive voldaan is, maar dat de laatstgenoemde jongeling is afgekeurd.
Hierna werden de twee eerstgenoemde jongelingen, welke op morgen naar Luik moeten vertrekken, binnen gelaten, bedankende de Heeren Regenten voor de opvoeding die ze in het geticht ontvangen hebben. Voorts is de rentmeester gemachtigd om elk vijf gulden in mindering van hun uitzet mee te geven.

Notulen van het Stadsambachtkinderhuis d.d. 5 mei 1824."
"Werd gelezen eene missive van den Kapitein bij de 11e afdeling Infanterie, J.F. van Spengler gedateerd Luik den 2 mei 1824: houdende kennisgeving dat de persoon van van Piggelen laboreert(?) aan het hijmwee verder verzoekende vanaan hemzijn uitzet over te zenden ten einde hij dan met verlof zoude kunnen gaan om zijne gezondheid te herstellen; daar anders zijne leven in gevaar zal zijn.
Hierop is besloten, te antwoorden dat de wetten van het gesticht niet permitteren om de uitzetten te betalen als voor de eerste helft nadat de jongelingen een jaar in de militaire dienst zijn geweest; en het daar en boven aan Heeren Regenten niet bekend is dat Cornelis van Piggelen alhier familie heeft en daarom vermene dat hij binnen deze stad zich niet kan ophouden, dat echter uit hoofde van de ongunstige staat zijner gezondheid de rentmeester geautoriseerd is geworden, om bij aldien van Piggelen alhier een thuiskomen heeft en de heer Kapitein van Spengeler, dan aan hem tien guldens voor zijne reiskosten wil ter hand stellen, aan zijnds die som terug te kunnen betalen, in mindering van de uitzet van Cornelis van Pigelen."a

Notulen van het Statsambachtkinderhuis d.d. 29 december 1824.
"Door de secretaris werd ter tafel gebracht een messive gedateerd Luik den 19. december van Christiaan Philips en Cornelis van Pighelen beide verzoekende om hunne uitzetten. Hierop in aanmerking genomen zijnde dat deze jongelingen den 15 januarij 1824 in de Militaire dienst zijn getreden, en dat Cornelis van Pighelen reeds deze eerste helft van zijn uitzet ontvangen heeft, de tweede helft dus niet aan hem uitbetaald mag worden als op den 15 januarij 1826, maar Cristiaan Philips op de eerste helft nog tegoed hebbende tien guldens, zoo is de Rentmeester gemachtigd om tegen een bewijs van zijn goed gedrag die som aan hem uit te betalen."a

Notulen van het Stadsambachtkinderhuis d.d. 7den september 1825.
"Op gedaane aanvraag bij missive door C. van Piggelen, tamboer 1e compagnie depot Bataillon, in garnisoen te Luik, is aan hem in mindering der tweede helft van zijn uitzet voor ditmaal toegestaan de somma van vijf gulden."

Notulen van het Stadsambachtkinderhuis d.d. 1 april 1826.
"De Rentmeester rapporteerde het volgende: 2.Van met voorkennis van den heer Boekhouder aan den Tamboer Cornelis van Piggelen te hebben uitbetaald het restand van zijn uitzet ter somma ƒ10,-."
.

IV.15    Cilia (Cicilia) van PIGGELEN (Cecilia), gedoopt op 14-12-1760 te Utrecht, in de Domkerk. Adres Zilversteegje, overleden op 20-06-1813 te Utrecht op 52-jarige leeftijd. Adres: 't Roozendaal 668. Bijzonderheden: In de 100e penning van 1793 wordt zij vermald als "Cecilia van Pighelen, de echtgenote van Bernardus Maas.
De 100e penning van 1793 was een extra heffing, van één procent, op het vermogen om de oorlog tegen Frankrijk te kunnen bekostigen. Bij een totaal vermogen van minder dan ƒ1000 hoefde deze belasting niet te worden betaald. Paradijs vol weelde, 337. Niemand van de familie van Piggelen hoefde te betalen. Dochter van Simon van Pegelen van PIGGELEN (zie III.3) en Cornelia VINCK (Vink).
Ondertrouwd op 13-03-1785 te Utrecht, in de Lutherse kerk, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28-03-1785 te Utrecht, in de Nicolaïkerk met Bernardus MAAS, Besembinder, geboren ca 1748, overleden op 04-09-1816 te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Caspar Theodorus (Casper Theodorus), gedoopt op 18-01-1786 te Utrecht, in de Domkerk. Woonachtig in de Klaassteeg.
Beide ouders geen lidmaat, overleden op 21-06-1829 te Utrecht op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1815 te Utrecht met Helena (Leentje) REIJKEN (Rijken), 25 jaar oud, geboren op 16-08-1789 te Utrecht. Vader Johannes Reijken, Moeder Elisabeth Maree. Gedoopt op 16-08-1789 te Utrecht, overleden 1840.
   2.  Cornelia, gedoopt op 01-06-1788 te Utrecht, in de Geertekerk. Woonacthigin 't Wijstraat. Doopheffer: de vader. Bijzonderheden: de vader (Luthersch), overleden op 03-12-1829 te Utrecht op 41-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Maria, gedoopt op 03-03-1790 te Utrecht, in de Domkerk. Woonachtig in Agter 't Wijstraat, begraven op 12-03-1790 te Utrecht, 9 dagen oud, op het Nicolaikerkhof (gratis). Woonachtig in 't Wijstraat.
   4.  Bernardus (zie V.20).
   5.  Christiaan, gedoopt op 29-09-1793 te Utrecht, in de Geertekerk. Woonachtig in 't Wijstraat, begraven op 17-06-1794 te Utrecht, 261 dagen oud, op het Nicolaikerkhof. Woonachtig in 't Wijstraat.
   6.  Michiel, gedoopt op 15-03-1795 te Utrecht, in de Geertekerk. Woonachtig in 't Wijstraat, begraven op 12-09-1797 te Utrecht op 2-jarige leeftijd, op het Nicolaikerkhof. Woonachtig in 't Wijstraat.
Doodsoorzaak: Een kinderziekte.
   7.  Michiel, gedoopt op 21-01-1798 te Utrecht, in de Nicolaikerk. Woonachtig in 't Wijstraat, begraven op 06-10-1798 te Utrecht, 258 dagen oud, op het Nicolaikerkhof (gratis). Woonachtig in 't Wijstraat.

V.20    Bernardus MAAS, gedoopt op 05-06-1791 te Utrecht, in de Buurkerk. Woonachtig in 't Wijstraat. Doopheffer: de vader, overleden op 25-08-1838 te Utrecht op 47-jarige leeftijd, zoon van Bernardus MAAS, Besembinder, en Cilia (Cicilia) van PIGGELEN (Cecilia) (zie IV.15).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-1818 te Utrecht met Catharina PARDON (Perdon, Pordon), 21 jaar oud, geboren op 09-12-1796 te Utrecht. Vader Michiel Pardon, Moeder Dirkje Verhoeven. Gedoopt op 09-12-1796 te Utrecht, overleden op 10-10-1872 te Utrecht op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina (zie VI.19).

VI.19    Catharina MAAS, geboren op 26-01-1821 te Utrecht, overleden op 08-01-1905 te Utrecht op 83-jarige leeftijd, dochter van Bernardus MAAS (zie V.20) en Catharina PARDON (Perdon, Pordon).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 22-07-1840 te Utrecht met Johannes van den BOL, 19 jaar oud, geboren op 08-01-1821 te Utrecht. Vader Albertus van den Bol, Moeder Maria Stekelenburg. Overleden op 12-04-1901 te Utrecht op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Gijsbertus, geboren op 18-04-1853 te Utrecht, overleden op 08-07-1915 te Utrecht op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1877 te Utrecht met Wilhelmina Christina van DITMARSCH, 26 jaar oud, geboren op 13-12-1850 te Utrecht, overleden op 19-05-1932 te Utrecht op 81-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Nicolaas van DITMARSCH, opperman, en Wilhelmina Christina (Mijntje) GRAVENDAAL, 9 kinderen.

II.6    Jacobus (van Piggelen) JACOBS, overleden 1739, zoon van Meerten (Maarten) (van Piggelen) JACOBS (zie I.1) en Ariaentje DUVAL.
Gehuwd voor de kerk voor 1739.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba (van Piggelen), geboren voor 1739, overleden.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software